درباره جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

سومین جشنواره ملی “دریا مسیر پیشرفت” با هدف فرهنگ سازی و تامین نیروی انسانی خلاق و کارآمد برای صنعت دریایی کشور، به وسیله ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با همکاری ارگانها، با برنامه هایی جامع برگزارخواهد شد. این جشنواره شامل موارد اصلی ذیل خواهد بود:

1- طرح ها و دستاوردهای فناورانه دریایی

2-مسابقات دانشجویی

فیلم کوتاه دریا

ایده بازار دریایی

ربات های زیر دریایی

شناورهای هوشمند

3- مسابقات دانش آموزی

4- سخنرانی علمی و کارگاه های آموزشی

5- نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دریایی کشور

طرح ها و دستاوردهای فناورانه دریایی

 

در بخش طرح ها و دستاوردهای فناورانه دریایی کشور، ایده ها و تلاش های علمی صورت گرفته در جهت رشد و شکوفایی صنعت دریایی کشور به رقابت می پردازند و طرح های برگزیده مورد حمایت و تشویق قرار خواهند گرفت.

بخش ایده بازار دریایی

مسابقات ایده بازار دریایی با هدف پرورش ایده های خلاقانه و نوآورانه در حوزه دریا با همکاری دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر برگزار می گردد. مهم ترین هدف برگزاری ایده بازار حمایت و هدایت ایده های برگزیده به سمت تجاری سازی است.

مسابقات شناورهای هوشمند

با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، از طریق تشکیل و هدایت تیم های دانشجویی و ارائه کارگاه های آموزشی، مسابقه طراحی و ساخت شناورهای هوشمند برای دانشجویان برگزار می گردد. داوری تیم های شرکت کننده در زمینه های طراحی، ساخت و بخش عملی انجام می گیرد و در انتها نیز مسابقه ای بین شناورها برگزار خواهد شد.

بخش فیلم کوتاه 90 ثانیه ای دریا

این بخش از جشنواره با همکاری دانشگاه امیرکبیر صورت می گیرد. ابتدا از طریق فراخوان آثار دریافت می گردد و سپس مورد بررسی قرار می گیرد. محورهای این بخش شامل:
1. زندگی مردم و دریا 2. دانشگاه و دریا 3. صنعت و دریا 4. گردشگری و دریا

مسابقات ربات های زیرآبی ROV

با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مسابقات ربات های زیردریایی (ROV) از طریق فراخوان در دانشگاه ها از طریق تشکیل و هدایت تیم های دانشجویی برگزار خواهد شد. داوری تیم های شرکت کننده در زمینه طراحی، ساخت و حرکت ربات انجام گرفته و همزمان با برگزاری سومین دوره جشنواره دریا نیز رقابت بین تیم ها انجام خواهد شد.

بخش دانش آموزی

 

یکی از مهمترین اهداف جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت، ترویج اهمیت دریا و جلب نظر نوجوانان مستعد کشور به مطالعه و ادامه مسیر در جهت دریا می باشد.

در بخش دانش آموزی جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت، مسابقه خانواده، آثار دانش آموزی (نقاشی، ماکت، داستان، شعر و …)، شناورهای کنترلی و زیر سطحی قرار گرفته است.